Tőkés László

Tőkés László édesapja példáját követve lett református lelkész a '70-es évek végén. A román hatóságok a '80-as évek elején figyeltek fel rá, amikor kitudódott, hogy közöl a Ceausescu-diktatúrát kritizáló "Ellenpontok" című szamizdat kiadványban.

photo
Réjean Roy titkos interjúja Tőkés
Lászlóval 1989 márciusában.
Az interjú nyilvánosságra hozatala
hozzájárult a romániai
forradalom kitöréséhez.

 

Ettől kezdve a Securitate, a román titkosrendőrség szoros megfigyelés alatt tartotta. Lelkészi állását is elvesztette, miután felemelte szavát az egyházban uralkodó állapotok (például a magyar nyelvű bibliák hiánya) ellen. Két év munkanélküliséget követően a hatóságok engedtek a nyugati nyomásnak, és 1986 júniusában Tőkés segédlelkészi kinevezést kapott a temesvári református templomba. Az ottani lelkész, Leo Peuker az év decemberében elhunyt, így Tőkés László a templom lelkipásztora lett.

Munkásságának köszönhetően a templomlátogatók száma harmincról hónapokon belül négyszász fölé emelkedett. Szószékéről bírálta az ország kilátástalan állapotát , az élelmiszerhiányt, az áramkimaradásokat, a kisebbségek hátrányos megkülönböztetését, a magyar iskolák felszámolását. Szintén kemény kritikával illette Ceausescu tervezett falurombolását, amely több ezer falut - az erdélyi magyar kultúra utolsó bástyáit - számolt volna fel, lakosaikat pedig városokba költöztette volna. Ha el tudtak jutni hozzá, szívesen adott interjúkat a nyugati médiának is; mestere volt az üzenetek külföldre való továbbításának. Így Tőkés fokozatosan Románia legnagyobb ellenzékije lett. Mindez 1989-ben érte el tetőfokát, amikor két francia-kanadai készített vele titkos tévéinterjút. A Securitatét kijátszva a felvételeket sikerült Magyarországra csempészni, ahol júliusban adásba kerültek; a műsort Romániában is fogni lehetett.

Tőkés szerint ez volt a fordulópont. Az interjú hatására a román hatóságok fokozódó nyomásgyakorlással próbálták elérni, hogy hagyja el a temesvári templomot. Végül december 15-én kilakoltatási paranccsal kísérelték meg eltávolítani.

Tőkés ellenállt, hívei pedig tömegével gyülekeztek, hogy megvédjék a helyszínre érkező katonai és titkosszolgálati erőktől. A romániai forradalom elkezdődött, és hamar átterjedt az ország más városaira is.

Az összecsapások több mint 1100 halálos áldozatot követeltek.

Tőkés túlélte a letartóztatást és a bántalmazásokat. A forradalom győzedelmeskedett, és december 25-én Ceausescut kivégezték.

Tőkés aktív politikai szerepet vállalt, elsősorban a romániai magyar kisebbséget érintő ügyekben. A Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspökévé választotta.

2007 novemberétől Tőkés László az Európai Parlament képviselője.